Aktualności

Ogłoszenie NWZA Spółki

31-08-2017
Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku, o godz. 9.30, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Zmiany w I półroczu,

30-08-2017
W dniu 30 sierpnia br. Spółka opublikowała raport finansowy za I półrocze 2017 roku. To okres w którym dokonały się największe od dekady zmiany w Spółce. W dniu 16 lutego 2017 roku Spółka podpisała trójstronne porozumienie z INTERSPORT Deutschland eG oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH ...

PROSPEKT, akcje serii F

28-08-2017
Decyzją nr DPI/WE/410/46/17/17 z dnia 23 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. na podstawie którego, Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ...

Szacunki za I półrocze

20-07-2017
Według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w I półroczu br. następujące wyniki finansowe: Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 90.636 tys. zł (w I połowie 2016 roku wyniosły 107.269 tys. zł); EBITDA na poziomie 54 tys. zł (w I połowie 2016 roku wyniosła 3.779 tys. zł); Strata ...

WZA INTERSPORT Polska

29-06-2017
W dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na transmisję on-line WZA INTERSPORT Polska S.A. Poniżej zamieszczamy link.

INTERSPORT vs. ME UEFA U21

15-06-2017
W czerwcu 2017 roku rozgrywane są w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA U21, którego oficjalnym sponsorem narodowym jest INTERSPORT. Kibice z całej Europy przyjeżdżają licznie do naszego kraju, aby wspierać swoje narodowe drużyny.

Komentarz do wyników za Q1

05-05-2017
W I kwartale 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wykonała ogromny krok w kierunku docelowej poprawy wyników finansowych. Spółka uzyskała samodzielną licencję INTERSPORT oraz rozpoczęła proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, co pozwoli realizować „nowy model biznesowy” ...

Zmiana finansowania

28-04-2017
W dniu 28 kwietnia 2017 roku Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna umowę kredytową i umowę o limit wierzytelności, które pozwalają wygasić w całości zaangażowanie kredytowe Spółki w DNB Bank Polska S.A. oraz przyczynią się do poprawy płynności.

McKINLEY TEAM w drodze na EVEREST

26-04-2017
Zespół McKINLEY Everest Expedition w pełni wyposażony w produkty McKINLEY wspina się na Mount Everest wzdłuż południowo-wschodniego grzbietu od strony Nepalu. McKINLEY to marka własna INTERSPORT, która od ponad 30 lat oferuje funkcjonalne produkty outdoorowe, pozwalające na odkrywanie przyrody i doświadczanie wspaniałych ...

Szacunki za Q1

18-04-2017
W I kwartale 2017 roku - w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) - sieć INTERSPORT Polska odnotowała o 7,4% mniejszą sprzedaż rok do roku, jednocześnie poprawiając marżę% ze sprzedaży.

Zakończenie subskrypcji akcji ...

05-04-2017
Spółka zakończyła subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje Serii F”). Miała ona charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych. Podstawą emisji Akcji Serii F była Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ...

Przedłużenie umowy w CH SADYBA ...

04-04-2017
Sieć INTERSPORT Polska przedłużyła na kolejny okres umowę zawartą z KLP Investment Poland Sp z o.o. Umowa dotyczy najmu lokalu o powierzchni 639 m2 zlokalizowanego w CH Sadyba Best Mall w Warszawie, gdzie od roku 2007 Spółka prowadzi handel detaliczny pod szyldem INTERSPORT.

Przychody za marzec

03-04-2017
W marcu 2017 roku, Spółka odnotowała rok do roku spadek sprzedaży asortymentu zimowego oraz wzrost sprzedaży rowerów. Jednocześnie, utrzymano w tym okresie tendencję wzrostu marży procentowej.

LIST PREZESA DO AKCJONARIUSZY

31-03-2017
Szanowni Państwo, Rok 2016 był dla Spółki okresem przygotowań do znaczących zmian, które zostały zrealizowane w marcu br.– Spółka uzyskała samodzielną licencję marki INTERSPORT oraz przeprowadziła nową emisję akcji Spółki.

Nowy model bizesowy

23-03-2017
W dniu 22 marca br. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego INTERSPORT Polska S.A.”, który w jego ocenie istotnie wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółki.

Bezpośrednie licencje INTERSPORT

22-03-2017
W związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawartych umów z lNTERSPORT International Corporation GmbH - od 24 marca 2017 roku wchodzą w życie bezpośrednie licencje, na podstawie których Spółka będzie prowadziła w Polsce działalność pod szyldem INTERSPORT. 

INFORMACJE po NWZA

14-03-2017
W dniu 15 marca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A.. Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas posiedzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów. 

Umowy licencyjne INTERSPORT

09-03-2017
W dniu 9 marca 2017 r. Spółka zawarła z IIC - INTERSPORT International Corporation GmbH z siedzibą w Bernie, Wölflistrasse, CH-3006 Berno, Szwajcaria („IIC”), następujące umowy: 1. Umowa licencyjna INTERSPORT (INTERSPORT Licence Agreement, „ILA”); 2. Umowa licencyjna na marki własne (Exclusive Brands ...

Przychody za luty

01-03-2017
W lutym 2017 roku Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 14 725 tys. zł, czyli o 15,7% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (było: 17 474 tys. zł); przy czym w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) sprzedaż rok do roku była o 6,9% niższa. ...

Nowa perspektywa dla INTERSPORT w ...

16-02-2017
W dniu 16.02.2017 roku Spółka podpisała z INTERSPORT Deutschland eG („IDE”) oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH („ITC”) – trójstronne porozumienie mające na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań i umożliwienie dalszego rozwoju marki INTERSPORT na terytorium Polski. ...

Zamknięcie nierentownego sklepu

13-02-2017
W lutym br. wygasła 10-letnia umowa najmu lokalu INTERSPORT o powierzchni 1130 m2 zlokalizowanego w centrum handlowym "Stary Browar" przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu. Ze względu na fakt, iż sklep od kilku lat był nierentowny, zarząd nie zdecydował się na przedłużenie umowy najmu. Zamknięcie ww. sklepu wpłynie ...

Przedłużenie umowy najmu ...

08-02-2017
Sieć INTERSPORT Polska przedłużyła na kolejne dziesięć lat umowę najmu kultowego sklepu INTERSPORT zlokalizowanego w centrum handlowym Zakopianka w Krakowie. To pierwszy wielkogabarytowy sklep, który został uruchomiony przez Spółkę w październiku 1998 roku.

Przychody za styczeń

01-02-2017
Łączne przychody netto ze sprzedaży odnotowane w styczniu 2017 roku wyniosły ok. 21 997 tys. zł i były niższe o 10,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 24 636 tys. zł) z czego: 1) z działalności podstawowej prowadzonej w salonach INTERSPORT osiągnięto 21 997 tys. zł, czyli o 8,1% mniej w stosunku do ...

INTERSPORT Złote Tarasy ...

30-01-2017
W związku z zakończeniem 10-letniej umowy najmu lokalu INTERSPORT o powierzchni 1076 m2 zlokalizowanego w centrum handlowym "Złote Tarasy" przy ul. Złotej 59 w Warszawie, od dnia 30 stycznia br. sklep INTERSPORT w tej lokalizacji zostaje zamknięty dla klientów.

Przychody za grudzień

03-01-2017
W grudniu 2016 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 20 096 tys. zł , czyli o 9,7% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 22 265 tys. zł).

UEFA EURO U21 Polska 2017 - ...

03-12-2016
Sieć INTERSPORT została oficjalnym sponsorem narodowym oraz sprzedawcą oficjalnych produktów z logo Mistrzostw UEFA EURO U21 Poland 2017. Pierwsze koszulki, czapki, szaliki i piłki z logo Mistrzostw będą dostępne w sklepach stacjonarnych INTERSPORT w miastach-gospodarzy oraz w sklepie internetowym już z początkiem czerwca 2017 roku. ...

Przychody za listopad

02-12-2016
W listopadzie 2016 roku Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 12 460 tys. zł , czyli o 10,7% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 13 952 tys. zł). Jednocześnie, w związku z dużo niższym poziomem wyprzedaży starej-letniej kolekcji, Spółka poprawiła r/r marżę ...

Zamknięcie sklepu w Łodzi

07-11-2016
Od dnia 8.11.2016 roku sklep INTERSPORT o powierzchni 567 m2 zlokalizowany przy ul. Kilińskiego w Łodzi zostanie zamknięty. Właściciel budynku w którym znajduje się lokal INTERSPORT, wypowiedział Spółce Alma Market umowę najmu, a tym samym umowa podnajmu zawarta pomiędzy INTERSPORT a Almą rozwiązała się - zgodnie z art. ...

Październik +4% w ujęciu LFL

02-11-2016
W październiku 2016 roku - na bazie sklepów porównywalnych - Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 4% r/r. Łączne obroty całej sieci INTERSPORT Polska wyniosły około 13 649 tys. zł , czyli o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku (było: 13 440 tys. zł).

Wynik za Q3 porównywalny r/r,

26-10-2016
Spółka osiągnęła w III kwartale 2016 roku łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50.811 tys. zł, czyli o 4,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym Spółka odnotowała obroty w wysokości 53.262 tys. zł.

Szacunki za Q3 2016

21-10-2016
Według wstępnych szacunków Spółka  osiągnęła w III kwartale 2016 roku łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50.810 tys. zł, czyli o 4,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym Spółka odnotowała obroty w wysokości 53.263 tys. zł (sieć INTERSPORT Polska w marcu ...

INTERSPORT w Posnanii

19-10-2016
W dniu 19 października 2016 roku sieć INTERSPORT Polska otworzyła w prestiżowej lokalizacji Poznania sklep sportowy o powierzchni 870 m2 . Pierwszych klientów powitał interaktywny robot EuGenius potocznie zwany „Gienkiem”. Całkowita powierzchnia sprzedaży sieci INTERSPORT Polska została powiększona o 2,7% i wynosi ...

Zmiana modelu zakupowego - ...

05-10-2016
W dniu 5 października br. Zarząd Spółki poczynił z INTERSPORT Deutschland eG (IDE) z siedzibą w Heilbronn w Niemczech wstępne ustalenia, na mocy których począwszy od 2017 r. (po spełnieniu określonych warunków - w szczególności po rozliczeniu zobowiązań związanych ze sprzedażą kolekcji jesień-zima ...

Wrzesień - wzrost marży%

04-10-2016
We wrześniu 2016 roku Spółka odnotowała łączne przychody netto w wysokości około 14 358 tys. zł , czyli o 4,2% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 14 987 tys. zł). Dzięki poprawie marży% o około 1 p.p, we wrześniu br. wypracowano w sklepach LFL marżę wartościową na porównywalnym poziomie r/r. ...

Team INTERSPORT – biega, doradza ...

05-09-2016
Spółka była tegorocznym Partnerem rozgrywanych w siedmiu największych miastach Polski biegów „Poland Business Run” połączonych z dobroczynną akcją charytatywną „Wsparcie po starcie” organizowaną przez Fundację Poland Business Run.

Sprzedaż w sierpniu

01-09-2016
W sierpniu 2016 roku Spółka odnotowała łączne przychody netto w wysokości około 17 919 tys. zł, czyli o 4,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 18 691 tys. zł).

I półrocze na małej stracie,

30-08-2016
Spółka w I półroczu 2016 roku odnotowała stratę brutto w wysokości 456 tys. zł (Q1 2016 - zysk 1.085 tys. zł, Q2 2016 - strata 1.541 tys. zł). Zysk z działalności operacyjnej EBIT wyniósł 436 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 3.779 tys. zł.

W lipcu marża porównywalna r/r

01-08-2016
W lipcu 2016 roku Spółka odnotowała łączne przychody netto w wysokości około 18 534 tys. zł, czyli o 5,4% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 19 585 tys. zł). Dzięki poprawie marży procentowej o około 1,8 p.p, w lipcu 2016 roku Spółka wypracowała marżę wartościową na porównywalnym ...

Szacunki za Q2 2016

20-07-2016
W II kwartale 2016 roku sieć INTERSPORT osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 52.043 tys. zł, co stanowi spadek o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 55.252 tys. zł). Jednocześnie Spółka odnotowała EBITDA na poziomie 418 tys. zł (w II kwartale 2015 roku była na poziomie 2.615 tys. ...

W czerwcu poprawa marży

04-07-2016
W czerwcu 2016 roku Spółka odnotowała łączne przychody netto w wysokości około 17 025 tys. zł , czyli o 11,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 19 260 tys. zł). Jednocześnie dzięki poprawie marży procentowej o około 3 p.p, Spółka wypracowała w sklepach LFL marżę wartościową na ...

INTERSPORT na UEFA EURO 2016

03-06-2016
Międzynarodowa sieć sklepów INTERSPORT - największy na świecie detalista piłki nożnej – jest Oficjalnym Sklepem Sportowym Licencjonowanych Produktów na UEFA EURO 2016 ™.

Sprzedaż LFL w maju

01-06-2016
W maju 2016 roku Spółka odnotowała w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) sprzedaż niższą o 1,0% rok do roku.

Wyniki za Q1

10-05-2016
Narastająco, od stycznia do marca 2016 roku, Spółka wypracowała wartość EBITDA na poziomie 3.361 tys. zł, czyli o 13,1 % więcej,w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 2.972 tys. zł), oraz odnotowała EBIT na poziomie 1.673 tys. zł czyli o 32,3% lepiej niż w I kwartale 2015 roku (było: 1.265 tys. zł) ...

Sprzedaż w kwietniu

04-05-2016
W kwietniu 2016 roku Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 17 280 tys. zł , czyli wyższe o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 16 930 tys. zł).

Sklep w Arkadii, laureatem konkursu

27-04-2016
21 kwietnia 2016 roku, podczas Retail Marketing Forum w Warszawie, ogłoszono wyniki 9. edycji Retail Marketing Awards, czyli konkursu na najlepsze sklepy w Polsce. II miejsce na podium zajął warszawski sklep sportowy INTERSPORT w Arkadii, który w IV kwartale 2015 roku przeszedł całkowitą metamorfozę. ...

Szacunki za Q1 2016

14-04-2016
Według wstępnych szacunków Spółka w I kwartale 2016 roku wypracowała zysk brutto w wysokości 1.085 tys. zł, czyli na porównywalnym poziomie jak w I kwartale 2015 roku (było: 1 076 tys. zł). Narastająco, od stycznia do marca 2016 roku, EBITDA wyniosła 3.360 tys. zł, czyli o 13,1 % więcej w stosunku do ...

Sprzedaż w marcu

04-04-2016
Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2016 roku wyniosły 13 116 tys. zł i były niższe o 15,7 % w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 15 564 tys. zł). Niższe obroty r/r związane są głównie z mniejszą ilością dni handlowych oraz rozpoczęciem dobrej sprzedaży kolekcji wiosennej dopiero pod koniec ...

List Prezesa do Akcjonariuszy

18-03-2016
Szanowni Państwo! Rok 2015 był kolejnym rokiem pełnym wyzwań. Ze względu na wzrost konkurencji na rynku oraz zmieniające się w Polsce warunki klimatyczne, kontynuowaliśmy przebudowę prowadzonego od ponad dwudziestu lat biznesu.

Przedłużenie umowy CH MADISON ...

03-03-2016
Spółka przedłużyła na kolejne 5 lat, na porównywalnych warunkach finansowych - umowę dotyczącą najmu lokalu handlowego o powierzchni 452 m2 w CH MADISON w Gdańsku, w którym od 2006 roku prowadzona jest sprzedaż i serwis sprzętu sportowego pod szyldem INTERSPORT.

Niższe obroty w lutym

01-03-2016
W lutym 2016 roku Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 17 474 tys. zł , czyli niższe o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku (było: 18 733 tys. zł).

Zmiana stanu powierzchni

29-02-2016
Od 1 marca 2016 roku sieć INTERSPORT Polska będzie prowadzić działalność w 35 sklepach sportowych zlokalizowanych w 23 aglomeracjach miejskich, o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 32 723 m2, czyli o 3,2% mniej w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku (było: 37 sklepów, o łącznej powierzchni - 33 821 m2). ...

Wpływ EHF`2016 na wynik stycznia

12-02-2016
Z dodatkowej sprzedaży prowadzonej podczas Mistrzostw EHF EURO 2016TM wypracowano zysk brutto w wysokości około 100 tys. zł, co stanowi około 3% udział w ogólnym zysku brutto (łączny zysk brutto wypracowany przez Spółkę w styczniu 2016 roku wyniósł ok. 3.100 tys. zł).

Szacunkowe wyniki za rok 2015

11-02-2016
Według wstępnych szacunków Spółka w 2015 roku: 1) wypracowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 214.184 tys. zł, czyli o 1,4% niższe niż w roku 2014 (było: 217 184 tys. zł); 2) odnotowała wartość EBITDA w wysokości 4.954 tys. zł, wobec wartości EBITDA w wysokości 5.692 tys. zł w roku 2014; ...

Dobra sprzedaż w styczniu

02-02-2016
  Łączne przychody netto ze sprzedaży odnotowane w styczniu 2016 roku wyniosły ok. 24 636 tys. zł i były wyższe o 13,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 21.715 tys. zł) z czego:

INTERSPORT na Mistrzostwach EHF ...

07-01-2016
Sieć INTERSPORT została oficjalnym sponsorem oraz sprzedawcą oficjalnych produktów z logo Mistrzostw EHF EURO 2016TM w Piłce Ręcznej Mężczyzn i specjalnie na tą imprezę produkuje pamiątkowe koszulki, czapki, torby i inne gadżety.
sport to the people