Październik +3,7% w ujęciu LFL

Październik +3,7% w ujęciu LFL

W październiku 2017 roku Spółka pierwszy raz w tym roku odnotowała wzrost sprzedaży o 3,7% w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów. Jest to pozytywny symptom wdrażania I fazy „nowego modelu biznesowego”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2017.


Łączne przychody netto ze sprzedaży w październiku 2017 roku wyniosły 12 778 tys. zł, czyli o 6,4% mniej w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (było: 13.646 tys. zł). Przy czym wg stanu na dzień 31.10.2017 roku powierzchnia handlowa sieci INTERSPORT Polska była mniejsza rok do roku o 13,9%.

Narastająco od stycznia do października 2017 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 145 636 tys. zł, czyli o 15,2% niższe, niż w analogicznym okresie 2016 roku (było: 171 729 tys. zł).

sport to the people