Grudzień +23,9% w ujęciu LFL

Grudzień +23,9% w ujęciu LFL

Na bazie porównywalnych sklepów (LFL) sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła w grudniu 2017 roku wzrost sprzedaży o 23,9% w ujęciu LFL; zaś w IV kwartale 2017 roku wzrost obrotów o 20,7% w ujęciu LFL.
W grudniu 2017 roku łączne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 22 345 tys. zł, czyli o 6,3% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 21 012 tys. zł), zaś w IV kwartale 2017 roku łączne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 50 024 tys. zł, czyli o 6,2% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 47 121 tys. zł).


Narastająco w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 182 880 tys. zł, czyli o 10,9% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 205 201 tys. zł), zaś w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów obroty roczne były o 3,1% mniejsze rok do roku.

sport to the people