Listopad +35% w ujęciu LFL

Listopad +35% w ujęciu LFL

W listopadzie 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała r/r wzrost sprzedaży o 35% w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów oraz 89% wzrost sprzedaży internetowej realizowanej na nowej platformie eCommerce.


Łączne przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2017 roku wyniosły 14 899 tys. zł, czyli o 19,6% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (było: 12 460 tys. zł). Przy czym wg stanu na dzień 30.11.2017 roku powierzchnia handlowa sieci INTERSPORT Polska była mniejsza rok do roku o 12,4%.

Narastająco od stycznia do listopada 2017 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 160 535 tys. zł, czyli o 12,8% niższe, niż w analogicznym okresie 2016 roku (było: 184 189 tys. zł).

sport to the people