Ogłoszenie NWZA Spółki

Ogłoszenie NWZA Spółki

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku, o godz. 9.30, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.


Szczegóły w raportach bieżących nr 70 i 71  z dnia 31 sierpnia br.

sport to the people