Poprawa EBITDA

Poprawa  EBITDA

Sieć INTERSPORT Polska zdecydowanie poprawiła rok do roku wynik EBITDA. Po III kwartałach br. kształtowała się ona na poziomie 2 104 tys. zł podczas gdy w roku ubiegłym wynosiła minus 2 159 tys. zł.
Kluczowy wpływ na wzrost poziomu EBITDY miał: 1) wzrost sprzedaży na sklepach porównywalnych LFL oraz za pośrednictwem kanału Commerce, 2) poprawa marży ze sprzedaży marek własnych 3) zmniejszenie kosztów działalności wynikających głównie z zamknięcia nierentownych sklepów.

Szczegóły w raporcie za III kwartał 2018 r.

sport to the people