Przychody w III kwartale 2018

Przychody w III kwartale 2018

W III kwartale 2018 roku INTERSPORT Polska S.A. odnotowała rok do roku wzrost sprzedaży o 1,8% w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów, z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 85,0%.Łączne przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku wyniosły 41 142 tys. zł, czyli o 2,6% mniej niż w III kwartale 2017 roku (było: 42 221 tys. zł). Jednocześnie w związku z restrukturyzacją sieci handlowej powierzchnia sprzedaży wg stanu na dzień 30.09.2018 r. była mniejsza rok do roku o 5,4%.

Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: buty sportowe, running, rowery, zaś spadek sprzedaży odnotowano w kategorii turystyka, ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury niesprzyjające sprzedaży kurtek.

Narastająco od stycznia do września 2018 roku Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 134 094 tys. zł, tj. wzrost o 0,9% (było: 132 857 tys. zł) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy czym w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów odnotowano wzrost obrotów o 4,7% rok do roku, z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 57,0%.

Szczegółowy raport finansowy za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 26 października br.

sport to the people