Przychody za marzec

Przychody za marzec

W marcu 2017 roku, Spółka odnotowała rok do roku spadek sprzedaży asortymentu zimowego oraz wzrost sprzedaży rowerów. Jednocześnie, utrzymano w tym okresie tendencję wzrostu marży procentowej.
Spółka wypracowała w marcu 2017 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości  11 608 tys. zł, czyli o 11,5% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (było: 13 116 tys. zł); przy czym w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) sprzedaż rok do roku była o 4,1% niższa.

Narastająco od stycznia do marca 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 48 331 tys. zł, czyli o 12,5% mniej, niż w analogicznym okresie 2016 roku (było: 55 227 tys. zł).

sport to the people