Szacunki za I półrocze

Szacunki za I półrocze

Według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w I półroczu br. następujące wyniki finansowe: Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 90.636 tys. zł (w I połowie 2016 roku wyniosły 107.269 tys. zł); EBITDA na poziomie 54 tys. zł (w I połowie 2016 roku wyniosła 3.779 tys. zł); Strata netto na poziomie 2.804 tys. zł (w I połowie 2016 roku strata netto wyniosła 381 tys. zł).Niższe przychody netto ze sprzedaży  w I półroczu 2017 roku o 15,5%  (na bazie porównywalnych sklepów  niższe o 10,3%) spowodowane były w głównej mierze zmniejszeniem rok do roku o ponad 25% stanów towarów (głównie marek własnych) oraz ograniczeniem powierzchni handlowej w związku z wygaśnięciem umów najmu dwóch sklepów.

Rok 2017 jest okresem przejściowym, w którym Spółka zmienia swój model zatowarowania sklepów. W nowym modelu biznesowym  sieć INTERSPORT Polska już rozpoczęła proces zamówień  wysoko marżowanych marek własnych INTERSPORT bezpośrednio u producentów (bez pośrednika) -  pierwsze dostawy na nowych warunkach będą realizowane od jesieni br., a pełny efekt zmian będzie widoczny od wiosny 2018 roku.

W I półroczu 2017 roku obniżono koszty działalności operacyjnej o 5,1% tj. 2.129 tys. mniej r/r.

Niższa sprzedaż odnotowana w I połowie 2017 roku oraz poniesione przez Spółkę jednorazowe koszty zamknięcia sklepów rzutowały łącznie na poziom odnotowanej straty.

Raport okresowy za I półrocze 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia (środa) 2017 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

sport to the people