Szacunki za Q1/2018

Szacunki za Q1/2018

Według wstępnych szacunków w I kwartale 2018 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 735 tys. zł, czyli o 4,4% więcej rok do roku (było: 704 tys. zł) i odnotowała EBITDA na poziomie 2.553 tys. zł (była: 2.407 tys. zł), czyli w 6,1% więcej rok do roku.W I kwartale 2018 roku odnotowano rok do roku wzrost sprzedaży o 7,8% w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów, zaś łączne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 48 468 tys. zł, czyli o 0,3% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (było: 48.331 tys. zł). Największe wzrosty sprzedaży osiągnięto w grupach towarowych: turystyka, narciarstwo (tekstylia i sprzęt) oraz team sport (piłka nożna).

Sieć INTERSPORT Polska w I kwartale 2018 r. prowadziła sprzedaż w 30 sklepach własnych, a powierzchnia handlowa Spółki była mniejsza rok do roku o 9%.

Szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 20 kwietnia 2018 roku.

sport to the people