Szacunki za rok 2014

Szacunki za rok 2014

Według wstępnych szacunków Spółka w 2014 roku: I. wypracowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 217.184 tys. zł, czyli na zbliżonym poziomie co w roku 2013 (było: 219.891 tys. zł). Większa sprzedaż towarów z grup całorocznych (ok.+20%) skompensowała spadek sprzedaży grup zimowych (ok.-20%); II. odnotowała wartość EBITDA w wysokości 5.692 tys. zł, wobec wartości EBITDA w wysokości 6.534 tys. zł w roku 2013; III. odnotowała stratę netto w wysokości 2.653 tys. zł, wobec straty netto na poziomie 1.873 tys. zł osiągniętej w roku 2013.W roku 2014 Spółka poniosła koszty przeprowadzenia n/w działań, których efekty będą widoczne w roku następnym :
  • dokonano istotnych zmian w polityce towarowej – zwiększono procentowy udział grup całorocznych w ogólnej sprzedaży w stosunku do grup towarów zimowych. Wprowadzono zmiany w wystroju sklepów, polegające na wydzieleniu stałych, całorocznych stref do sprzedaży grup towarowych: football, running, fitness, outdoor, pływanie.  Zmniejszenie stanu towarów zimowych, w wyniku pogłębionej wyprzedaży, w 2014 roku spowodowało spadek marży o 0,4 p.p. (z 39,3% w 2013 roku do 38,9% w 2014 roku) - niemniej jednak, docelowo, zamiana grup zimowych na całoroczne spowoduje podniesienie marży procentowej;
  • zoptymalizowano powierzchnię sprzedaży salonów. Spółka ograniczyła nierentowną powierzchnię kilku sklepów i równocześnie otworzyła 3 nowe sklepy w 2014 roku,
    w wyniku tych działań całkowita powierzchnia sprzedaży nie uległa zmianie;
  • kontynuowano program obniżania kosztów prowadzenia działalności; w 2014 roku, pomimo 3 nowych sklepów, Spółka zmniejszyła koszty działalności operacyjnej o około 740 tys. zł;
  • wdrożono strategię rozwoju e-sklepu i programu lojalnościowego dla stałych klientów.
Szczegółowy raport finansowy za rok 2014 zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2015 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

sport to the people