INFORMACJE po NWZA

INFORMACJE po NWZA

W dniu 15 marca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A.. Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas
posiedzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów. Archiwalny zapis Walnego Zgromadzenia zamieszczony jest w zakładce WZA 2017.


INFORMACJE po NWZA 15.03.2017 r.

sport to the people