Umowy licencyjne INTERSPORT

Umowy licencyjne INTERSPORT

W dniu 9 marca 2017 r. Spółka zawarła z IIC - INTERSPORT International Corporation GmbH z siedzibą w Bernie, Wölflistrasse, CH-3006 Berno, Szwajcaria („IIC”), następujące umowy: 1. Umowa licencyjna INTERSPORT (INTERSPORT Licence Agreement, „ILA”); 2. Umowa licencyjna na marki własne (Exclusive Brands Licence Agreement, „EBLA”) oraz 3. Umowa agencyjna w zakresie zakupów (Purchasing Agency Agreement, „PAA”) (dalej łącznie „Umowy z IIC”).
Na podstawie zawartych Umów z IIC, INTERSPORT Polska S.A., jako licencjobiorca, uzyska bezpośrednio od IIC:

  • wyłączne prawo do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chronionego znaku towarowego INTERSPORT na usługi i produkty, na które zarejestrowany został ten znak towarowy;
  • wyłączność na importowanie, promowanie, rozpowszechnianie, reklamowanie oraz sprzedawanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych i produkowanych przez IIC towarów i usług oznaczonych innymi zarejestrowanymi na rzecz IIC znakami towarowymi, tzw. markami własnymi INTERSPORT;
  • wyłączne prawo do rozwijania sieci własnych sklepów sportowych, jak również sieci franczyzowej, pod znakiem INTERSPORT;
  • prawo do nabywania towarów oznaczonych markami własnymi INTERSPORT bezpośrednio od ich producentów przy pośrednictwie agenta, jakim jest IIC.
Szczegóły w raporcie bieżacym nr 18 z dnia 9 marca 2017 roku.

sport to the people