Zmiana finansowania

Zmiana finansowania

W dniu 28 kwietnia 2017 roku Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna umowę kredytową i umowę o limit wierzytelności, które pozwalają wygasić w całości zaangażowanie kredytowe Spółki w DNB Bank Polska S.A. oraz przyczynią się do poprawy płynności.Łączna wartość zawartych umów wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych): umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), której dniem ostatecznej spłaty jest 31 maja 2022 roku i umowa o limit wierzytelności w wysokości 6.000.000 (słownie: sześć milionów złotych), której dniem ostatecznej spłaty limitu jest 21 września 2018 roku. Pozostałe warunki określone w obu umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Zdaniem Zarządu, zawarcie ww. umów jest ważne z punktu widzenia finansowania Spółki.

Raport nr 32 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

sport to the people