Aktualności

Spełnienie warunków ...

19-10-2023
W dniu 19 października  2023 r. Spółka otrzymała informację od EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”) oraz partnera biznesowego Inwestora - Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Partner) o spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w Umowie. ...

Zawarcie umowy inwestycyjnej ...

19-04-2023
W dniu 19 kwietnia 2023 r. Spółka INTERSPORT Polska S.A. zawarła z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”) oraz partnerem biznesowym Inwestora - Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Partner), umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej inwestycji w Spółkę ...

Otwarcie sklepu INTERSPORT w CH ...

16-12-2022
W dniu 16 grudnia 2022 roku nastąpiło otwarcie sklepu zlokalizowanego w Centrum Handlowym Atrium Promenada w Warszawie. Powierzchnia sklepu to 1600 m2, co oznacza, że jest to największy sklep INTERSPORT w Warszawie. ...

Otwarcie sklepu INTERSPORT w CH ...

22-04-2022
  W dniu 22 kwietnia 2022 roku INTERSPORT Polska S.A. otworzył dla Klientów nowy sklep w centrum handlowym „GALERIA MOKOTÓW” przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie. Jest to kolejny - piąty - sklep Spółki w Warszawie.  ...

Otwarcie sklepu INTERSPORT w CH ...

25-03-2022
W dniu 25 marca 2022 roku Intersport Polska S.A.u otworzył dla Klientów nowy sklep w centrum handlowym „FOCUS MALL” przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze. Jest to pierwszy w Polsce salon w nowym koncepcie „Pick-up point”. ...

Otwarcie sklepu INTERSPORT w CH ...

25-02-2022
W dniu 25 lutego 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sklepu zlokalizowanego w Retail Parku Dekada w Olsztynie. Jest to pierwszy sklep INTERSPORT Polska S.A. w nowym formacie Retail Park. Sklep w CH Dekada Olsztynie charakteryzuje się tym, że wejście jest bezpośrednio z ulicy oraz powierzchnia sklepu jest dostosowana do wymagań ...

Przychody za III kwartał roku ...

27-01-2022
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków w III kwartale roku obrotowego 2021/22 tj. od 1 października do 31 grudnia 2021 r. Spółka znacznie poprawiła r/r wyniki. ...

Otwarcie sklepu nowej generacji ...

25-01-2022
Nowy sklep INTERSPORT przy KRUPÓWKACH. Od wielu lat Zakopane jest zimową stolicą Polski. Co ciekawe, według badania portalu Triverna, niemal 6 na 10 Polaków deklaruje, że zimą najczęściej decyduje się na krajowy wyjazd, a ich celem zwykle są właśnie polskie góry – wybiera je co druga podróżująca ...

Skuteczna strategia INTERSPORT

26-10-2021
W dniu 26 października 2021 r. sieć INTERSPORT Polska S.A. opublikowała szacunkowe wyniki po II kwartale roku obrotowego 2021/2022, w których podkreśla, że odnotowała zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł. Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 wreśnia 2021 tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022 Spółka ...

Przychody za II kwartał 2021/2022

05-10-2021
W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 56 177 tys. zł i były wyższe o 20,3%  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46 680 tys. zł). Masa marży 20 649 w odniesieniu do II kwartału ...

Kaczmarek przejmuje stery Spółki

29-03-2021
Decyzją NWZ Akcjonariuszy Marek Kaczmarek objął z końcem marca br. stanowisko Prezesa Zarządu INTERSPORT Polska S.A., zastępując dotychczas pełniącego tę funkcję Artura Mikołajko. Jest to kolejny etap w rozwoju firmy.

Powołanie prokurentów Spółki,

22-03-2021
Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku udzielił prokury łącznej Panu Janowi Pawłowi Holik oraz Panu Tomaszowi Michałowi Matonóg.

Zamknięcie sklepów INTERSPORT w ...

18-03-2021
Od 20 marca do 9 kwietnia br. sieć INTERSPORT jest zmuszona zamknąć w całej Polsce sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Spółka będzie prowadziła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce oraz sprzedaż hurtową z magazynu centralnego.

Uruchomienie środków PFR

04-03-2021
W dniu 4 marca br. zostały uruchomione dla INTERSPORT środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł przyznane na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”.

Sklep w Olsztynie, czasowo ...

26-02-2021
W związku z zaostrzeniem restrykcji w województwie warmińsko-mazurskim wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, sieć INTERSPORT Polska zmuszona jest w okresie od 27 lutego br. -  do odwołania - zamknąć sklep INTERSPORT o powierzchni 633 m2 zlokalizowany w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

Aneksy i nowa umowa z mBank

17-02-2021
W dniu 17 lutego br. Spółka podpisala z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy przedłużające terminy spłaty umowy linii wieloproduktowej i umowy o kredyt inwestycyjny oraz zawarła umowę o nowy kredyt odnawialny w wysokości 5 mln PLN, która jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach ...

Aneks do Umowy PFR

11-02-2021
W dniu 11 lutego br. Spółka podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z ...

Przedłużenie terminu spłaty

29-01-2021
W dniu 29 stycznia br. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisał ze Spółką aneks przedłużający - do 31 marca 2021 roku - termin spłaty umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

Niższe obroty w III kwartale ...

05-01-2021
W III kwartale roku obrotowego 2020/2021 Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40.114 tys. zł, czyli o 25,8% niższe rok do roku (było: 54.045 tys. zł) oraz wzrost o 100,3% dynamiki obrotów eCommerce stanowiącego 26,2% ogólnej sprzedaży detalicznej.

Nowy Rok 2021

30-12-2020
Nadchodzi rok 2021, z którym wiążemy duże nadzieje na powrót do normalności. W roku 2020 w związku z rozwojem pandemii mieliśmy zupełnie nietypową sytuację.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17-11-2020
Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Czasowe zamknięcie sklepów w ...

06-11-2020
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów kolejnych ograniczeń wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, sieć INTERSPORT jest zmuszona w dniach od 7-29 listopada br. do czasowego zamknięcia sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Spółka planuje kontynuowanie sprzedaży za ...

3 nowe outlety już otwarte,

02-11-2020
Dzisiaj sieć INTERSPORT Polska otworzyła trzy nowe lokalizacje outletowe: w Factory Annopol Warszawa, w Ptak Outlet w Rzgowie k/Łodzi oraz w Factory Futura Modlniczka k/Krakowa. Salony prezentują się bardzo dobrze na tle okolicznych placówek i mają duży potencjał sprzedażowy.

Rozbudowa sprzedaży outletowej

16-10-2020
W dniu 16 października br. przejęła trzy nowe lokale outletowe zlokalizowane w Warszawie, Modlniczce k/Krakowa i Rzgowie k/Łodzi. Przejęte lokale są w pełni urządzone, nie wymagają nakładów inwestycyjnych i dają Spółce szansę w krótkim okresie najmu na sprawdzenie ich potencjału sprzedażowego. ...

Wielki powrót do Złotych Tarasów

08-10-2020
Sieć INTERSPORT Polska otworzyła w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy, nowoczesny format sklepu. Marka powraca do Złotych Tarasów, po kilku latach nieobecności, prezentując multibrandowy koncept salonu nowej generacji.

Przychody za II kwartał 2020-21

05-10-2020
W II kwartale roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca do 30 września 2020 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 46.680 tys. zł, czyli o 17,0% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 56.219 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce ...

Zawarcie umowy z PFR

28-09-2020
W dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu ...

I Wezwanie - dematerializacja ...

26-08-2020
Zarząd spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia ...

Szacunkowe wyniki za Q1

27-07-2020
W dniu 27 lipca 2020 r. sieć INTERSPORT opublikowała szacunkowe wyniki po I kwartale roku obrotowego 2020/2021, w których podkreśla, że odnotowała rok do roku o 39% mniejsze koszty na każdym poziomie działalności. Przyczyniło się to do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która pogrążyła w kryzysie wiele firm ...

Trend sprzedaży w górę,

01-07-2020
W uruchomionych sklepach INTERSPORT nadal utrzymuje się trend wzrostowy sprzedaży. W czerwcu br. Spółka odnotowała dynamikę obrotów na poziomie -12,6% rdr, co oznacza wzrost o 10.7 p.p w stosunku do maja br..

Szacunki za rok 2019/2020

28-04-2020
Według wstępnych szacunków w roku obrotowego 2019/2020 tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 208.700 tys. zł i były wyższe o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 193.855 tys. zł.)

INTERSPORT członkiem ZPPHiU

20-04-2020
INTERSPORT Polska została aktywnym członkiem Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, którego celem jest dbanie o interesy rynku retailowego w Polsce. Spółka dołączyła do grupy przedsiębiorców wspólnie walczących o utrzymanie miejsc pracy w polskich firmach.

Przejęcie sklepów 4Faces

01-04-2020
Dnia 1 kwietnia br. INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów „4 Faces” zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida).

Przychody niższe o 18%,

01-04-2020
Według wstępnych szacunków, w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 49 188 tys. zł i były mniejsze o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 59 983 tys. zł) - głównie za sprawą niższych o 41 proc. ...

Umowa warunkowa z OTCF

05-03-2020
5 marca br. INTERSPORT zawarł ze Spółką OTCF umowę warunkową przejęcia przez INTERSPORT z dn. 01.04.2020 r. umów najmu sklepów multibrandowych „4 Faces” prowadzonych przez OTCF. W ramach zawartej umowy, INTERSPORT przejmie prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu, środki trwałe i towary ...

STRATEGIA na lata 2020-2024

28-02-2020
Zarząd Spółki w nowym składzie osobowym - powołanym od dnia 1 stycznia 2020 r. - przyjął w dniu 28 lutego br. „STRATEGIĘ INTERSPORT Polska S.A. na lata 2020-2024”.

NWZA - zatwierdzenie nowej emisji

27-02-2020
W dniu 27 lutego br. NWZA przyjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Emisja Akcji Serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30-01-2020
Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Szacunkowe wyniki po Q3

29-01-2020
Spółka w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj.od 01.X. do 31.XII.2019 r.wypracowała łączne przychody netto w wysokości 54.045 tys. zł, czyli o 12,0% wyższe w stosunku do analogicznego okresu(było: 48.246 tys. zł)i zmniejszyła stratę brutto o 47,2 % do wysokości 1.671 tys. zł(było: 3.163 tys. zł). ...

Poprawa o 3,2 pp marży ...

03-01-2020
W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 października do 31 grudnia 2019 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54.147 tys. zł, czyli o 12,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 48.246 tys. zł) – głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej. ...

INTERSPORT przejmuje sklepy 4Faces

23-12-2019
W dniu 23 grudnia br. INTERSPORT podpisał z OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce list intencyjny dotyczący potencjalnego przejęcia przez INTERSPORT sieci sklepów multibrandowych prowadzonych pod szyldem „4Faces”, składającej się z trzech sklepów: w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i ...
sport to the people