Akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów
chart div
Akcjonariat według liczby akcji
chart div

Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Intercontact (Grupa INTERSPORT) 5150000 17.73 % 15.22%
Krzysztof Pieła 3457895 11.90 % 15.11%
Janusz Pieła 3357895 11.56 % 14.68%
Artur Mikołajko 3168054 10.91 % 8.38%
Sławomir Gil 3168054 10.91 % 8.38%
Dorota Radwańska 1843005 6.34 % 4.41%
Jolanta Milewska 1900000 6.54 % 5.03%
Pozostali 7002463 24.11 % 28.78%
sport to the people