Akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów
chart div
Akcjonariat według liczby akcji
chart div

Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Krzysztof Pieła 5 274 563 18.15 % 23.05%
Janusz Pieła 3357895 11.56 % 14.68%
Intercontact (Grupa INTERSPORT) 3 333 332 11.48 % 7.28%
Artur Mikołajko 3168054 10.91 % 8.38%
Sławomir Gil 3168054 10.91 % 8.38%
Dorota Radwańska wraz z osobami powiązanymi 2895942 9.97 % 7.19%
Jolanta Milewska 1500000 5.16 % 3.28%
Pozostali 6349526 21.86 % 27.76%

sport to the people