Okresy zamknięte

w roku 2017

Zgodnie z art. 19 ust 11 MAR , okres zamknięty trwa
30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem okresowego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.
czyli w terminach:
  • od 1 marca  do 31 marca
  • od 5 kwietnia do 5 maja
  • od 31 lipca do 30 sierpnia
  • od 13 października do 13 listopada

Chcąc zapewnić równy dostęp wszystkim inwestorom do informacji, Spółka postanowiła zastosować zasadę okresów zamkniętych w myśl której, Zarząd nie będzie w tym czasie prowadzić rozmów, ani też organizować spotkań z analitykami i inwestorami.Załączniki
sport to the people