Transmisja NWZA


  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień

26 lipca 2019 r. o godz. 14:00

sport to the people