Podstawowe informacje

Nazwa INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona INTERSPPL
Rynek notowań Podstawowy 5 PLUS
Przynależność do sektora branżowego Handel detaliczny
Indeksy, w skład których wchodzą akcje firmy WIG, WIG-PL, WIG-PLUS
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności 23 września 2008 r.
Adres Cholerzyn 382, 32-060 Liszki
Telefon +48 12 44 48 100
Faks +48 12 44 48 000
www www.intersport.pl
Email biuro@intersport.pl
NIP 676-001-65-53
REGON 3900187

 

sport to the people