Wybrane dane finansowe

W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki,
- Rok 2018/2019 trwał 15 miesięcy od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.
- Rok 2019/2020 trwa 12 miesięcy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
(dane w tys. zł)

ROK 2019/2020
od 01.04.2019

do 30.09.2019

ROK 2018
od 01.04.2018

do 30.09.2018

 Przychody ze sprzedaży ogółem

105 484

85 625

 Wynik brutto na sprzedaży

35 208

34 493

 Marża brutto na sprzedaży

33,4%

40,3%

 Wynik ze sprzedaży

-4 591

-3 367

 Rentowność ze sprzedaży

-4,4%

-3,9%

 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

-4 158

-3 568

 Marża EBIT

-3,9%

-4,2%

 EBITDA (EBIT + amortyzacja)

-1 179

-448

Marża EBITDA

-1,1%

-0,5%

Wynik brutto

-4 458

-3 891

 Wynik netto

-4 075

-3 170PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
 
(dane w tys. zł)

ROK 2018/2019
od 01.01.2018
do 31.03.2019

ROK 2017
od 01.01.2017
do 31.12.2017

 Przychody ze sprzedaży ogółem
242 324
183 934
 Wynik brutto na sprzedaży
91 940
69 784
 Marża brutto na sprzedaży
37,9%
37,9%
 Wynik ze sprzedaży
-4 112
-9 611
 Rentowność ze sprzedaży
-1,7%
-5,2%
 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)
-4 346
-10 230
 Marża EBIT
-1,8%
-5,6%
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)
3 343
-3 887
 Marża EBITDA
1,4%
-2,1%
 Wynik brutto
-6 048
-10 971
 Wynik netto
-5 285
-8 999

sport to the people