Wybrane dane finansowe

W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku  w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany par. 34 Statutu Spółki, pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących po przyjęciu ww. uchwały, rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2018 roku a zakończył się  z dniem 31 marca 2019 roku i trwał 15 miesięcy.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
 
(dane w tys. zł)

od 01.01.2018
do 31.03.2019

od 01.01.2017
do 31.12.2017

 
Przychody ze sprzedaży ogółem
242 324
183 934
 
Wynik brutto na sprzedaży
91 940
69 784
 
Marża brutto na sprzedaży
37,9%
37,9%
 
Wynik ze sprzedaży
-4 112
-9 611
 
Rentowność ze sprzedaży
-1,7%
-5,2%
 
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)
-4 346
-10 230
 
Marża EBIT
-1,8%
-5,6%
 
EBITDA (EBIT + amortyzacja)
3 343
-3 887
 
Marża EBITDA
1,4%
-2,1%
 
Wynik brutto
-6 048
-10 971
 
Wynik netto
-5 285
-8 999

sport to the people