Prospekt emisyjny i aneksy

Zatwierdzenie prospektu Spółki

W dniu 14 czerwca 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła Prospekt emisyjny INTERPSORT Polska S.A.


Załączniki
sport to the people