Materiały na NWZA


Stosownie do §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” poniżej zamieszczamy materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 27 września 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382 :


Załączniki
sport to the people