Kontakt dla akcjonariuszy

INTERSPORT Polska S.A.
Cholerzyn 382, 32-060 LISZKI

Tel: (+48 12) 44 48 100, (+48 12) 44 48 103
Fax: (+48 12) 44 48 000, (+48 12) 44 48 102
E-mail: biuro@intersport.pl


NIP 676-001-65-53
REGON 003900187
KRS 0000216182 - Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XII Gospodarczy
Kapitał zakładowy - 3.038.070,00 zł


DZIAŁ RELACJI INWESTORSKICH:
Tel. (+4812) 44 48 104, (+48) 600 401 271
E-mail: akcjonariusze@intersport.pl

sport to the people