Informacje po WZA
Na WZA INTERSPORT Polska w dniu 17.06.2015 roku  w ramach wolnych wniosków głos zabrał przedstawiciel akcjonariusza EKO – SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chrzanowie zadał pytanie:

1. Kiedy INTERSPORT Polska S.A. osiągnie dodatni wynik finansowy?

P. Artur Mikołajko Prezes Zarządu odpowiedział, że Spółka przez ostatnie lata prowadzi działania zmierzające do wyrówniania przychodów ze sprzedaży pomiędzy sezonem letnim i zimowym i obecnie to się udaje. Już w zeszłym roku efekt tych działań był widoczny, ale brak śniegu w sezonie zimowym spowodował, że sprzedaż towarów w tym okresie była na słabym poziomie.

Zdaniem Zarządu istnieje szansa, że w tym roku Spółka osiągnie dodatni wynik finansowy, bowiem przychody ze sprzedaży są na pozytywnym poziomie a Spółka dodatkowo zmniejszyła koszty działalności. Prezes Zarządu wyraził nadzieję, że dodatni wynik finansowy będzie osiągany również w kolejnych latach.

2. Następnie akcjonariusz zadał pytanie: Czy będą kolejne spotkania z akcjonariuszami?

Prezes Zarządu wskazał, że Spółka przeprowadziła spotkanie z akcjonariuszami na konferencji inwestorów indywidualnych WallStreet w Karpaczu w dniu 30 maja 2015 roku. Spółka planuje również czaty i kolejne spotkania z inwestorami. Oczywiście spółka jest otwarta na pytania akcjonariuszy. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.


Załączniki
sport to the people