Aktualności

Ogłoszenie NWZA

30-01-2020
Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Szacunkowe wyniki po Q3

29-01-2020
Spółka w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj.od 01.X. do 31.XII.2019 r.wypracowała łączne przychody netto w wysokości 54.045 tys. zł, czyli o 12,0% wyższe w stosunku do analogicznego okresu(było: 48.246 tys. zł)i zmniejszyła stratę brutto o 47,2 % do wysokości 1.671 tys. zł(było: 3.163 tys. zł). ...

Poprawa o 3,2 pp marży ...

03-01-2020
W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 października do 31 grudnia 2019 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54.147 tys. zł, czyli o 12,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 48.246 tys. zł) – głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej. ...

INTERSPORT przejmuje sklepy 4Faces

23-12-2019
W dniu 23 grudnia br. INTERSPORT podpisał z OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce list intencyjny dotyczący potencjalnego przejęcia przez INTERSPORT sieci sklepów multibrandowych prowadzonych pod szyldem „4Faces”, składającej się z trzech sklepów: w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i ...

Wyniki po I półroczu

12-12-2019
Spółka w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 trwającym od 1 kwietnia do 30 września 2019 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2% wyższe wobec 85.625 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia do 30 września 2018 roku). W tym okresie Spółka ...

Ponowne otwarcie sklepu w ...

10-12-2019
W dniu 10 grudnia br. INTERSPORT ponownie uruchomił sklep w centrum handlowym w Bydgoszczy, który zgodnie z zawartą umową najmu został odremontowany a jego powierzchnia zmniejszona o 163 m2 (było: 1025 m2; jest: 862 m2). Od września do grudnia br. Spółka zmodernizowała i zoptymalizowała powierzchnię handlową trzech ...

Salon w Gdańsku po remoncie.

05-12-2019
W dniu 5 grudnia br. Spółka otworzyła - po remoncie i realokacji - sklep w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, który został przeniesiony do nowej lokalizacji w tym samym centrum handlowym (obecnie na poziomie -1), a jego powierzchnia została zmniejszona o 146 m2 (było: 1022 m2; jest: 876 m2).   Normal 0 21 false f ...

Nowa odsłona sklepu w ...

15-11-2019
W dniu 15 listopada 2019 roku Spółka uruchomiła po realokacji nową odsłonę sklepu INTERSPORT w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Zmniejszenie i modernizacja sklepu polegająca na zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań technologicznych obniży w najbliższej przyszłości stałe koszty prowadzonej działalności a wydzielenie ...

Poprawa marży w I półroczu

29-10-2019
Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 85.626 tys. zł) - ...

Przychody za Q2 (VII-IX)

02-10-2019
W II kwartale 2019/2020 roku (tj. w okresie od 1 lipca do 30 września br.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.205 tys. zł, czyli o 36,6 % wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 41.142 tys. zł) - głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Dynamika ...

Zwiększenie wartości umowy z ...

01-10-2019
W dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała informację o zwiększeniu o 4.000.000 zł wartości umowy linii wieloproduktowej zawartej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („mBank”) przy ul. Senatorskiej 18. Łączna wartość zawartych z mBank umów wynosi obecnie 23.957.992 zł: umowa kredytu ...

Zmiany w składzie Zarządu i Rady ...

27-09-2019
W dniu 27 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki: odwołując Pana Sławomir Gila z funkcji Wiceprezesa Zarządu, a jednocześnie powołując Go na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 27.09.2019 r.; powołując Pana Artura ...

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30-08-2019
Zarząd Spółki informuje wszystkich Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 27 września 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie - Cholerzyn 382.

Obroty w I kwartale +10,7%

02-07-2019
Łączne przychody netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego Spółki, trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r., wyniosły 49 265 tys. zł, czyli o 10,7% więcej niż w analogicznym okresie (było: 44 484 tys. zł), z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce - stanowiącego w tym okresie 6,0% udziału w ...

Poprawa wyników 2018/2019

27-06-2019
Miniony rok był ważnym okresem ze względu na przełamanie negatywnego trendu sprzedaży. Spółka zanotowała w trwającym 15 miesięcy roku obrotowym mniejszą o 4 mln zł stratę brutto (jest: -6.048 tys. zł, było: -10.236 tys. zł) i poprawiła EBITDA o ponad 4,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu, wypracowując dodatki wynik ...

Szacunkowe wyniki 2018/2019

14-05-2019
Spółka w roku przejściowym 2018/2019 trwającym pięć kwartałów tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 242.323 tys. zł, czyli wyższe o 4,3% w porównaniu do analogicznego okresu (było 232.402 tys. zł). przy czym: ...

I kwartał - 23% wzrost obrotów

02-04-2019
Spółka w I kwartale 2019 roku osiągnęła łączne przychody netto w wysokości 59.983 tys. zł, czyli o 23,8% większe niż w I kwartale 2018 roku (było: 48.469 tys. zł) – z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 113,2% i stanowiła 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży. ...

Pierwszy outlet INTERSPORT

27-03-2019
27 marca br. sieć INTERSPORT Polska otworzyła swój pierwszy sklep outletowy o powierzchni 398 m2 zlokalizowany w nowopowstałym centrum handlowym SILESIA OUTLET w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 105.

INTERSPORT 2.0 w Krakowie

14-03-2019
14 marca br. sieć INTERSPORT Polska uruchomiła nową odsłonę sklepu w Galerii Krakowskiej i zaprosiła klientów do nowego świata INTERSPORT 2.0. To pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu o technologię przyszłości według nowej koncepcji Grupy INTERSPORT.

Poprawa wyników po 4 kwartałach

13-02-2019
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Spółka poprawiła wynik finansowy o 41,6% rok do roku zmniejszając stratę netto do poziomu 5.255 tys. zł (w 2017 roku strata netto wyniosła 8.999 tys. zł) i wypracowała EBITDĘ w wysokości 1.054 tys. zł czyli o 4.941 tys. zł wyższą r/r (w 2017 roku była na poziomie: -3.887 tys. ...

Rejestracja przez sąd zmiany ...

22-01-2019
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia postanowieniem o sygnaturze KR.XII NS-REJ.KRS/21965/18/950 zarejestrował zmianę statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 sierpnia 2018 roku, obejmującą zmianę kapitału zakładowego Spółki.

Przychody w IV kwartale 2018

03-01-2019
Łączne przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2018 roku wyniosły 47 882 tys. zł, czyli o 6,3% mniej niż w IV kwartale 2017 roku (było: 51 076 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 58%. Jednocześnie, w związku z restrukturyzacją sieci handlowej, powierzchnia sprzedaży w ...

Nowy model bizesowy

23-03-2017
W dniu 22 marca br. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego INTERSPORT Polska S.A.”, który w jego ocenie istotnie wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółki.

Bezpośrednie licencje INTERSPORT

22-03-2017
W związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawartych umów z lNTERSPORT International Corporation GmbH - od 24 marca 2017 roku wchodzą w życie bezpośrednie licencje, na podstawie których Spółka będzie prowadziła w Polsce działalność pod szyldem INTERSPORT. 

Nowa perspektywa dla INTERSPORT w ...

16-02-2017
W dniu 16.02.2017 roku Spółka podpisała z INTERSPORT Deutschland eG („IDE”) oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH („ITC”) – trójstronne porozumienie mające na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań i umożliwienie dalszego rozwoju marki INTERSPORT na terytorium Polski. ...
sport to the people