Skład


 

Życiorysy zawodowe członków
RADY NADZORCZEJ INTERSPORT Polska S.A.


Pan Artur Olender  - Partner Addventure, dawniej Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. oraz Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z o.o. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych przy prywatyzacji ISKRA S.A., Ministra Skarbu przy prywatyzacji największego polskiego wydawnictwa – Wydawnictw Szkolnychi Pedagogicznych S.A. oraz największego polskiego producenta alkoholi – POLMOS Białystok S.A. Brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów pozyskania kapitału na rynku prywatnym i giełdowym.  Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Elektroniki i Automatyki) oraz w London Business School. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 13) oraz licencje wydane przez London International Financial Futures Exchange, International Petroleum Exchange i London Clearing House.


Pani Beata Mikołajko - jest z zawodu neurologopedą. Ukończyła Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia w zakresie logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała jako asystent na Wydziale Filozoficzno – Historycznym UJ oraz w Krakowskim Centrum Rehabilitacji na stanowisku logopedy. Pracując przez kilka lat na różnych stanowiskach w spółce poznała jej potrzeby. Zdobytą wówczas praktyczną wiedzę na temat branży wykorzystuje w pracy Rady Nadzorczej.

Pan Łukasz Gil  -
Członek Zarządu Aon Hewitt w Polsce odpowiedzialny  za sprawy finansowe spółki. Wcześniej pełnił funkcję kontrolera finansowego na Europę Środkowo-Wschodnią w Aon. Jest odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową w regionie według US GAAP, system kontroli wewnętrznej dotyczącej sprawozdawczości finansowej, włączając w to zgodność z SOX. Współpracuje z audytem wewnętrznym i zewnętrznym. Nadzoruje pracę działów finansowych w 13 krajach, które wspierają wszystkie linie biznesowe korporacji Aon: Aon Risk Solutions, Aon Benfield i Aon Hewitt. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  o specjalizacji Zarządzanie Finansami. W 1999 roku uzyskał dyplom brytyjskiego stowarzyszenia ACCA, które promuje etykę i właściwe standardy w rachunkowości i finansach oraz gromadzi i certyfikuje specjalistów w tej dziedzinie.

Pan Krzysztof Pieła -
pełni funkcję członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A od 30 czerwca 2017 roku. Jest współzałożycielem i współwłaścicielem firmy LARIX, Janusz Pieła Sp. j., która funkcjonuje na polskim rynku artykułów sportowych od 2001 roku, a jej korzenie sięgają aż 1993 roku. Firma LARIX jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski wielu renomowanych marek sportowych m.in. Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, Viking, Camelbak, Killtec, Sea To Summit.W roku 2016 firma LARIX otworzyła w Niemczech oddział VIKING GERMANY, którego celem jest promocja oraz dystrybucja marki własnej VIKING na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii.

Pan Jarosław Krotacz (członek niezależny) - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. od 27 września 2017 roku. Jest ekspertem branży handlowej. Posiada 25 letnie doświadczenie menadżerskie, które zdobył pracując na kluczowych stanowiskach dużych firm handlowych takich jak Billa Polen, Elea, Edeka Polska. W latach 2004-2015 był Prokurentem i Dyrektorem Sprzedaży firmy Kaufland Polska, zaś obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Regionu Sprzedaży POLO MARKET. Brał czynny udział przy opracowywaniu strategii ekspansji marketów w całej Polsce, nadzorował realizację wyników finansowych, dbał o rozwój kadry menadżerskiej, mocne pozycjonowanie marki na rynku polskim poprzez wdrażanie procesów i systemów oraz technologii sprzedaży.

Pan Wojciech Mamak (członek niezależny) - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. od 27 września 2017 roku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania (kierunek Marketing i Zarządzanie) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie w branży handlowej, które zdobył pracując na kluczowych stanowiskach w firmach: HETMAR sp z o.o, GOMAN Sp z.o.o, ELITE Polska sp. z o.o. W latach 2008-2016 pracował w firmie Strauss Cafe Poland sp. z o.o. gdzie piastował stanowisko Dyrektora Sprzedaży Regionu Południowego. Ukończył Szkołę Zarządzania Sprzedażą kształcąca czołówkę polskich menedżerów sprzedaży i uzyskał dyplom Praktyka o specjalizacji – Master of Sales Management.

Pan Christoph Schilla - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2018 roku. Jest ekonomistą o specjalizacji handel hurtowy i zagraniczny. Z branżą sportową jest związany biznesowo od 25 lat.  Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracując w różnych działach INTERSPORT Deutschland eG („IDE”). Od 2006 roku pełnił funkcję Koordynatora współpracy IDE z siecią INTERSPORT w Polsce. Pełniąc kluczowe stanowiska menadżerskie był bezpośrednim i ścisłym doradcą członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A..  

sport to the people