Aktualności

Przychody za Q2 (VII-IX)

02-10-2019

W II kwartale 2019/2020 roku (tj. w okresie od 1 lipca do 30 września br.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.205 tys. zł, czyli o 36,6 % wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 41.142 tys. zł) - głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 55,2% i stanowiła 5,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Zwiększenie wartości umowy z mBank Spółka Akcyjna

01-10-2019
W dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała informację o zwiększeniu o 4.000.000 zł wartości umowy linii wieloproduktowej zawartej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („mBank”) przy ul. Senatorskiej 18. Łączna wartość zawartych z mBank umów wynosi obecnie 23.957.992 zł: umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.957.992 zł, której dniem ostatecznej spłaty jest 28 czerwca 2024 roku i umowa linii  wieloproduktowej w wysokości 19.000.000 zł - do dnia 16 czerwca 2020 roku.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

27-09-2019
W dniu 27 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki: odwołując Pana Sławomir Gila z funkcji Wiceprezesa Zarządu, a jednocześnie powołując Go na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 27.09.2019 r.; powołując Pana Artura Mikołajko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na nową 3- letnią kadencję ze skutkiem od dnia 27.09.2019; powołując Pana Marka Kaczmarka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 3 –letnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.; powołując Pana Szymona Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 4-letnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30-08-2019
Zarząd Spółki informuje wszystkich Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 27 września 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie - Cholerzyn 382.

Obroty w I kwartale +10,7%

02-07-2019
Łączne przychody netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego Spółki, trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r., wyniosły 49 265 tys. zł, czyli o 10,7% więcej niż w analogicznym okresie (było: 44 484 tys. zł), z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce - stanowiącego w tym okresie 6,0% udziału w ogólnej sprzedaży - wzrosła o 87,8%.

Poprawa wyników 2018/2019

27-06-2019
Miniony rok był ważnym okresem ze względu na przełamanie negatywnego trendu sprzedaży. Spółka zanotowała w trwającym 15 miesięcy roku obrotowym mniejszą o 4 mln zł stratę brutto (jest: -6.048 tys. zł, było: -10.236 tys. zł) i poprawiła EBITDA o ponad 4,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu, wypracowując dodatki wynik na poziomie 3.343 tys. zł (było: -1 335 tys. zł).

Szacunkowe wyniki 2018/2019

14-05-2019
Spółka w roku przejściowym 2018/2019 trwającym pięć kwartałów tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 242.323 tys. zł, czyli wyższe o 4,3% w porównaniu do analogicznego okresu (było 232.402 tys. zł). przy czym:

I kwartał - 23% wzrost obrotów

02-04-2019
Spółka w I kwartale 2019 roku osiągnęła łączne przychody netto w wysokości 59.983 tys. zł, czyli o 23,8% większe niż w I kwartale 2018 roku (było: 48.469 tys. zł) – z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 113,2% i stanowiła 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży.

Pierwszy outlet INTERSPORT

27-03-2019
27 marca br. sieć INTERSPORT Polska otworzyła swój pierwszy sklep outletowy o powierzchni 398 m2 zlokalizowany w nowopowstałym centrum handlowym SILESIA OUTLET w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 105.

INTERSPORT 2.0 w Krakowie

14-03-2019
14 marca br. sieć INTERSPORT Polska uruchomiła nową odsłonę sklepu w Galerii Krakowskiej i zaprosiła klientów do nowego świata INTERSPORT 2.0. To pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu o technologię przyszłości według nowej koncepcji Grupy INTERSPORT.

First Previous 1 2 Last

sport to the people