Aktualności

Poprawa o 3,2 pp marży procentowej,

03-01-2020
W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 października do 31 grudnia 2019 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54.147 tys. zł, czyli o 12,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 48.246 tys. zł) – głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej.

INTERSPORT przejmuje sklepy 4Faces

23-12-2019
W dniu 23 grudnia br. INTERSPORT podpisał z OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce list intencyjny dotyczący potencjalnego przejęcia przez INTERSPORT sieci sklepów multibrandowych prowadzonych pod szyldem „4Faces”, składającej się z trzech sklepów: w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (Galeria Avenida).

Wyniki po I półroczu

12-12-2019
Spółka w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 trwającym od 1 kwietnia do 30 września 2019 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2% wyższe wobec 85.625 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia do 30 września 2018 roku). W tym okresie Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 4.458 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 3.891 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -4.158 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -1.179 tys. zł.

Ponowne otwarcie sklepu w Bydgoszczy.

10-12-2019
W dniu 10 grudnia br. INTERSPORT ponownie uruchomił sklep w centrum handlowym w Bydgoszczy, który zgodnie z zawartą umową najmu został odremontowany a jego powierzchnia zmniejszona o 163 m2 (było: 1025 m2; jest: 862 m2). Od września do grudnia br. Spółka zmodernizowała i zoptymalizowała powierzchnię handlową trzech sklepów zlokalizowanych: w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy.

Salon w Gdańsku po remoncie.

05-12-2019

W dniu 5 grudnia br. Spółka otworzyła - po remoncie i realokacji - sklep w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, który został przeniesiony do nowej lokalizacji w tym samym centrum handlowym (obecnie na poziomie -1), a jego powierzchnia została zmniejszona o 146 m2 (było: 1022 m2; jest: 876 m2).

 


Nowa odsłona sklepu w Częstochowie !

15-11-2019
W dniu 15 listopada 2019 roku Spółka uruchomiła po realokacji nową odsłonę sklepu INTERSPORT w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Zmniejszenie i modernizacja sklepu polegająca na zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań technologicznych obniży w najbliższej przyszłości stałe koszty prowadzonej działalności a wydzielenie stref według grup towarowych wpłynie na poprawę rentowności sprzedaży.

Poprawa marży w I półroczu

29-10-2019
Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 85.626 tys. zł) - głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 52,7% i stanowiła 5,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Przychody za Q2 (VII-IX)

02-10-2019

W II kwartale 2019/2020 roku (tj. w okresie od 1 lipca do 30 września br.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.205 tys. zł, czyli o 36,6 % wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 41.142 tys. zł) - głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 55,2% i stanowiła 5,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Zwiększenie wartości umowy z mBank Spółka Akcyjna

01-10-2019
W dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała informację o zwiększeniu o 4.000.000 zł wartości umowy linii wieloproduktowej zawartej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („mBank”) przy ul. Senatorskiej 18. Łączna wartość zawartych z mBank umów wynosi obecnie 23.957.992 zł: umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.957.992 zł, której dniem ostatecznej spłaty jest 28 czerwca 2024 roku i umowa linii  wieloproduktowej w wysokości 19.000.000 zł - do dnia 16 czerwca 2020 roku.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

27-09-2019
W dniu 27 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki: odwołując Pana Sławomir Gila z funkcji Wiceprezesa Zarządu, a jednocześnie powołując Go na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 27.09.2019 r.; powołując Pana Artura Mikołajko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na nową 3- letnią kadencję ze skutkiem od dnia 27.09.2019; powołując Pana Marka Kaczmarka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 3 –letnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.; powołując Pana Szymona Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 4-letnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

First Previous 1 2 3 Last

sport to the people