Aktualności

Niższe obroty w III kwartale 2020/2021

05-01-2021
W III kwartale roku obrotowego 2020/2021 Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40.114 tys. zł, czyli o 25,8% niższe rok do roku (było: 54.045 tys. zł) oraz wzrost o 100,3% dynamiki obrotów eCommerce stanowiącego 26,2% ogólnej sprzedaży detalicznej.

Nowy Rok 2021

30-12-2020
Nadchodzi rok 2021, z którym wiążemy duże nadzieje na powrót do normalności. W roku 2020 w związku z rozwojem pandemii mieliśmy zupełnie nietypową sytuację.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17-11-2020
Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Czasowe zamknięcie sklepów w galeriach handlowych

06-11-2020
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów kolejnych ograniczeń wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, sieć INTERSPORT jest zmuszona w dniach od 7-29 listopada br. do czasowego zamknięcia sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Spółka planuje kontynuowanie sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce z magazynu głównego oraz prowadzenie sprzedaży hurtowej.

3 nowe outlety już otwarte,

02-11-2020
Dzisiaj sieć INTERSPORT Polska otworzyła trzy nowe lokalizacje outletowe: w Factory Annopol Warszawa, w Ptak Outlet w Rzgowie k/Łodzi oraz w Factory Futura Modlniczka k/Krakowa. Salony prezentują się bardzo dobrze na tle okolicznych placówek i mają duży potencjał sprzedażowy.

Rozbudowa sprzedaży outletowej

16-10-2020
W dniu 16 października br. przejęła trzy nowe lokale outletowe zlokalizowane w Warszawie, Modlniczce k/Krakowa i Rzgowie k/Łodzi. Przejęte lokale są w pełni urządzone, nie wymagają nakładów inwestycyjnych i dają Spółce szansę w krótkim okresie najmu na sprawdzenie ich potencjału sprzedażowego.

Wielki powrót do Złotych Tarasów

08-10-2020
Sieć INTERSPORT Polska otworzyła w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy, nowoczesny format sklepu. Marka powraca do Złotych Tarasów, po kilku latach nieobecności, prezentując multibrandowy koncept salonu nowej generacji.

Przychody za II kwartał 2020-21

05-10-2020
W II kwartale roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca do 30 września 2020 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 46.680 tys. zł, czyli o 17,0% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 56.219 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 48 % i stanowiła 8,6 % udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Zawarcie umowy z PFR

28-09-2020
W dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

I Wezwanie - dematerializacja akcji.

26-08-2020
Zarząd spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

First Previous 1 2 3 Last

sport to the people