Aktualności

Poprawa EBITDA

26-10-2018
Sieć INTERSPORT Polska zdecydowanie poprawiła rok do roku wynik EBITDA. Po III kwartałach br. kształtowała się ona na poziomie 2 104 tys. zł podczas gdy w roku ubiegłym wynosiła minus 2 159 tys. zł.

Przychody w III kwartale 2018

02-10-2018
W III kwartale 2018 roku INTERSPORT Polska S.A. odnotowała rok do roku wzrost sprzedaży o 1,8% w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów, z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 85,0%.

Wyniki za I półrocze 2018

31-08-2018
Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu 2018 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 92.952 tys. zł, czyli o 2,6 % wyższe wobec 90.636 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku. W I półroczu 2018 roku Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 1.106 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 3.459 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIT wyniósł -758 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 2.377 tys. zł.

Ogłoszenie NWZA Spółki

01-08-2018
Zarząd informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Odwrócenie negatywnego trendu sprzedaży,

03-07-2018
Sieć INTERSPORT Polska od momentu wdrażania „Nowego modelu biznesowego” notuje rok do roku wzrosty sprzedaży w ujęciu LFL. Spadkowy trend sprzedaży (z minus 10% w roku 2017) został odwrócony (na plus 11% w roku 2018).

WZA INTERSPORT Polska

22-05-2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Szacunki za Q1/2018

13-04-2018
Według wstępnych szacunków w I kwartale 2018 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 735 tys. zł, czyli o 4,4% więcej rok do roku (było: 704 tys. zł) i odnotowała EBITDA na poziomie 2.553 tys. zł (była: 2.407 tys. zł), czyli w 6,1% więcej rok do roku.

Raport za rok 2017

10-04-2018
W dniu 10 kwietnia br. Spółka opublikowała raport finansowy za rok 2017. Łącznie w roku 2017 sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 183.934 tys. zł, czyli o 10% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 205.201 tys. zł), zaś w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) roczne obroty były mniejsze o 3%. W 2017 roku strata netto była na poziomie 8.999 tys. zł, podczas gdy w roku 2016 strata netto wyniosła 8.573 tys. zł.

Q1 ujęciu LFL +7,8%

03-04-2018
W I kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła rok do roku wzrost sprzedaży o 7,8% w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów. Przy czym, sieć INTERSPORT Polska w I kwartale br. prowadziła sprzedaż w 30 sklepach, a powierzchnia handlowa Spółki była mniejsza rok do roku o 9%.

INTERSPORT Gwiazdą Jakości 2018

20-03-2018
Sieć INTERSPORT znalazła się w elitarnym gronie cieszącym się największym zaufaniem klientów. Otrzymała prestiżowy tytuł „Gwiazdy Jakości Obsługi 2018”, gdyż otrzymała najwyższe oceny konsumentów na multiplatformie i w badaniu CAWI oraz wyróżniła się na tle średnich wyników w swojej branży.

First Previous 1 2 Last

sport to the people