Aktualności

Poprawa wyników po 4 kwartałach

13-02-2019
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Spółka poprawiła wynik finansowy o 41,6% rok do roku zmniejszając stratę netto do poziomu 5.255 tys. zł (w 2017 roku strata netto wyniosła 8.999 tys. zł) i wypracowała EBITDĘ w wysokości 1.054 tys. zł czyli o 4.941 tys. zł wyższą r/r (w 2017 roku była na poziomie: -3.887 tys. zł).

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki.

22-01-2019
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia postanowieniem o sygnaturze KR.XII NS-REJ.KRS/21965/18/950 zarejestrował zmianę statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 sierpnia 2018 roku, obejmującą zmianę kapitału zakładowego Spółki.

Przychody w IV kwartale 2018

03-01-2019
Łączne przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2018 roku wyniosły 47 882 tys. zł, czyli o 6,3% mniej niż w IV kwartale 2017 roku (było: 51 076 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 58%. Jednocześnie, w związku z restrukturyzacją sieci handlowej, powierzchnia sprzedaży w IV kwartale 2018 roku była mniejsza rok do roku o 5,4%.

Poprawa EBITDA

26-10-2018
Sieć INTERSPORT Polska zdecydowanie poprawiła rok do roku wynik EBITDA. Po III kwartałach br. kształtowała się ona na poziomie 2 104 tys. zł podczas gdy w roku ubiegłym wynosiła minus 2 159 tys. zł.

Przychody w III kwartale 2018

02-10-2018
W III kwartale 2018 roku INTERSPORT Polska S.A. odnotowała rok do roku wzrost sprzedaży o 1,8% w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów, z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 85,0%.

Wyniki za I półrocze 2018

31-08-2018
Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu 2018 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 92.952 tys. zł, czyli o 2,6 % wyższe wobec 90.636 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku. W I półroczu 2018 roku Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 1.106 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 3.459 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIT wyniósł -758 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 2.377 tys. zł.

Ogłoszenie NWZA Spółki

01-08-2018
Zarząd informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Odwrócenie negatywnego trendu sprzedaży,

03-07-2018
Sieć INTERSPORT Polska od momentu wdrażania „Nowego modelu biznesowego” notuje rok do roku wzrosty sprzedaży w ujęciu LFL. Spadkowy trend sprzedaży (z minus 10% w roku 2017) został odwrócony (na plus 11% w roku 2018).

WZA INTERSPORT Polska

22-05-2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Szacunki za Q1/2018

13-04-2018
Według wstępnych szacunków w I kwartale 2018 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 735 tys. zł, czyli o 4,4% więcej rok do roku (było: 704 tys. zł) i odnotowała EBITDA na poziomie 2.553 tys. zł (była: 2.407 tys. zł), czyli w 6,1% więcej rok do roku.

First Previous 1 2 Last

sport to the people