Kalendarium 2019/2020   1.Raporty kwartalne:
   • za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwający od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -  27 lutego (środa) 2019 r.
   • za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. -  1 sierpnia  (czwartek) 2019 r.
   • za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -  20 lutego (czwartek) 2020 r.

   2. Raport półroczny:
   • za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. -  12 grudnia (czwartek) 2019 r.

   3. Raport roczny:
   • za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. -  27 czerwca (czwartek) 2019 r.

sport to the people