Kalendarium 2018

   10 kwietnia (wtorek) – publikacja raportu rocznego za 2017 r.
   20 kwietnia (piątek) – publikacja raportu  za I kwartał 2018 r.
   31 sierpnia (piątek) - publikacja raportu za I półrocze 2018 r.

   26 października
   (piątek) – publikacja raportu za III kwartał 2018 r.


   Zgodnie z par. 101 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2016, poz. 860), Spółka rezygnuje z publikacji raportów okresowych za II i IV kwartał roku obrotowego.

sport to the people