Kalendarium 2022/2023   1. Raport roczny:
   • za rok obrotowy 2023/2024 trwający od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
   - zostanie opublikowany 31
    lipca 2024 r. (środa).

   2. Raport półroczny:
   • za I półrocze roku obrotowego 2024/2025 trwające od 1 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
   - zostanie opublikowany 18 grudnia 2024 r. (środa).


   3. Raporty kwartalne:

   • za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwający od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
   - zostanie opublikowany 21 sierpnia 2024 r. (środa).

   • za III kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwający od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
   - zostanie opublikowany 20 lutego 2025 r. (czwartek).   Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Spółka nie będzie publikować
   raportu okresowego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2024/2025.

sport to the people