Aktualizacja powierzchni handlowej INTERSPORT Polska S.A.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że w wyniku przejęcia trzech sklepów multibrandowych 4FACES oraz ponownego uruchomienia remontowanych punktów sprzedaży - sieć INTERSPORT Polska wg stanu na dzień 8 maja br. prowadzi działalność w 33 sklepach o łącznej powierzchni 29 354 m2.

Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)


Załączniki
sport to the people