Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Spółki.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do zaleceń organów nadzoru z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 odnotowuje znaczące spadki ilości klientów w sklepach, wynikające m.in. z zalecenia ograniczenia przemieszczania się i unikania dużych skupisk ludzkich. Sytuacja ta wpływa na spadek bieżącej sprzedaży, co będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 kończący się 31 marca 2020 r.

Jednocześnie Spółka, na okres wiosenno-letni ma przygotowany zapas towarowy oraz zapewnioną ciągłość dostaw, ze względu na zdywersyfikowane źródła dostaw towarów.

Działalność INTERSPORT Polska S.A. polegająca głównie na sprzedaży detalicznej artykułów sportowych jest w znacznym stopniu uzależniona od  funkcjonowania sklepów zlokalizowanych w dużych centrach handlowych. Nie można wykluczyć, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa centra te mogą zostać zamknięte. W przypadku zaistnienia niesprzyjających okoliczności Zarząd jest przygotowany na zastosowanie planów awaryjnych
i wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości operacyjnej Spółki.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Spółki, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)


Załączniki
sport to the people