Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Pana Łukasza Gila. Odwołanie było następstwem realizacji punktu 9 porządku obrad i podjęcia uchwały nr 12 NWZA INTERSPORT Polska S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.


Załączniki
sport to the people