Planowana zmiana powierzchni handlowej INTERSPORT Polska S.A.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że od dnia 30 lipca 2018 roku Spółka będzie prowadzić działalność w 30 sklepach INTERSPORT zlokalizowanych w 22 aglomeracjach
miejskich, o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 28 268 m2, czyli o 2,3% mniej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku (było: 31 sklepów, o łącznej powierzchni 28 933 m2).

Zgodnie z aneksem podpisanym przez Spółkę DT-SPV 13 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowa najmu dotycząca lokalu INTERSPORT o powierzchni 665 m2 lokalizowanego w centrum handlowym „Galeria Wisła” przy
ul. Wyszogrodzkiej 144 w Płocku wygasa w dniu 31 lipca 2018 roku.

W/w umowa najmu została opisana w raporcie bieżącym nr 29 z dnia 25 września 2009 roku.


Załączniki
sport to the people