Planowana zmiana stanu powierzchni handlowej INTERSPORT Polska


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 28 marca 2018 roku powziął informację o podpisaniu ze spółką SILESIA OUTLET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy najmu lokalu handlowego, na skutek czego w I połowie 2019 roku powierzchnia sieci INTERSPORT Polska zostanie powiększona o nowy sklep outletowy Spółki o powierzchni około 398 m2, który zlokalizowany będzie w nowopowstającym centrum outletowym w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

Umowa została zawarta na okres 5 lat od dnia wydania lokalu z możliwością jej przedłużenia. Pozostałe warunki na jakich została zawarta umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. wskazuje, że zawarcie niniejszej umowy ma na celu wejście z ofertą handlową na - nowy dla Spółki - rynek sprzedaży outletowej. Dzięki temu Spółka będzie mogła prowadzić wyprzedaże starych kolekcji, których uzupełnieniem mają być marki własne w atrakcyjnych cenach dla klienta przy jednoczesnej realizacji wysokiej marży (dzięki bezpośrednim zakupom u producentów zgodnie z „Nowym Modelem biznesowym”). Dodatkowo zwiększenie powierzchni handlowej wpłynie na wzrost obrotów Spółki.


Załączniki
sport to the people