Ponowne uruchomienie sklepów INTERSPORT Polska S.A.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że w dniu 4 maja br. Spółka ponownie uruchomiła sklepy, które w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID -19 oraz ograniczenia pracy galerii handlowych były nieczynne od 14 marca br. W kwietniu br. Spółka powiększyła sieć sprzedaży o trzy nowe lokalizacje (w wyniku przejęcia sklepów multibrandowych 4FACES). Nowe sklepy - w Warszawie (Galeria Północna) oraz Katowicach (Galeria Katowicka) - zostały dziś uruchomione pod szyldem INTERSPORT, a jeden zlokalizowany w centrum handlowym „Avenida” w Poznaniu zostanie otwarty najpóźniej 9 maja br.

W związku z powyższymi zmianami, od dnia 4 maja 2020 r. sieć INTERSPORT Polska prowadzi działalność w 32 sklepach własnych (31 w centrach handlowych i 1 wolnostojący).

Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)


Załączniki
sport to the people