Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.


Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51 z dnia 1 października br., Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 21 października br. od Pana Łukasza Bosowskiego - członka Rady Nadzorczej Spółki - powiadomienia o dokonanej w dniu 17 października br. przez Spółkę OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta . OTCF S.A. jest podmiotem blisko związanym z Panem Łukaszem Bosowskim pełniącym obowiązki członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).


Załączniki
sport to the people