Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, iż w dniu 26 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało trzech  nowych członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. jak poniżej:

 1.      Uchwałą nr  13 z dnia 26 lipca br. - NWZA INTERSPORT powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Bosowskiego.

Pan Łukasz Bosowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i od 2013 roku posiada Kwalifikację Profesjonalną CIMA. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży handlu detalicznego, zaś z branżą sportową związany jest od 10 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w obszarze finansów i kontrolingu. Od kilku lat zajmuje się również innymi obszarami biznesowymi: w tym prawnym i handlowym. Posiada doświadczenie w kształtowaniu i realizacji strategii. Brał udział we wdrożeniach wielu rozwiązań biznesowych, optymalizacji obszarów i procesów biznesowych w tym optymalizacji kosztów.

Pan Łukasz Bosowski jest powiązany biznesowo ze znaczącym akcjonariuszem INTERSPORT - Spółką OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, w której od 2013 roku pełni funkcję członka zarządu.

Pan Łukasz Bosowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 2.      Uchwałą nr  14 z dnia 26 lipca br. - NWZA INTERSPORT powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Fugla.

Pan Tomasz Fugiel jest doktorem nauk technicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi, strukturami holdingowymi, budowaniu oraz wdrażaniu strategii korporacyjnych, wdrażaniu nowych technologii, systemów kontroli wewnętrznych i systemów kontroli jakości, które nabył w spółkach: Przedsiębiortwo Zagraniczne Alpha, Newag Gliwice S.A. oraz Grupie Kapitałowej Sobiesław Zasada. Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Newag Gliwice S.A., zaś od 2013 roku jest Wiceprezesem Zasada S.A.  

Pan Tomasz Fugiel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądu

3. Uchwałą nr  14 z dnia 26 lipca br. - NWZA INTERSPORT powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Piełę.

 Pana Janusz Pieła  jest doświadczonym managerem od 25 lat związanym z rynkiem sportowym. Jest właścicielem i zarządzającym firmą LARIX działającą w różnych branżach. Posiada szerokie doświadczenie w handlu, a także w produkcji i dystrybucji artykułów sportowych w Polsce oraz za granicą.  Bielszczanin, hobbystycznie uprawiający narciarstwo i ski touring, jeździ na rowerze i na rolkach, gra w tenisa i badmintona. Posiada wykształcenie wyższe.

 Pan Janusz Pieła jest samodzielnie znaczącym akcjonariuszem INTERSPORT powiązanym biznesowo i rodzinnie z innym znaczącym akcjonariuszem - Panem Krzysztofem Piełą.

 Pan Janusz Pieła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki
sport to the people