Przedłużenie umów z Alior Bank S.A.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku otrzymał informacje, iż Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38 d podpisał aneksy do umów, które zostały opisane w raportach bieżących:

nr 16 z dnia 12 czerwca 2018 roku;
nr 51 z dnia 14 czerwca 2017 roku;
nr 8 z dnia 31 stycznia 2017 roku;
nr 31 z dnia 12 października 2016 roku;
nr 27 z dnia 4 sierpnia 2016 roku;
nr 34 z dnia 12 sierpnia 2015 roku;
nr 26 z dnia 29 lipca 2014 roku;
nr 30 z dnia 13 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z podpisanymi aneksami:
- Umowa o Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 2.750.000,00 PLN została przedłużona do dnia 11 czerwca 2020 r.
- ostatni dzień okresu wykorzystania Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym do kwoty 4.100.000 PLN to 11 czerwca 2020 roku; dniem ostatecznej spłaty jest 11 czerwca 2021 r.
- ostatni dzień okresu wykorzystania Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym do kwoty 1.200.000 EUR to 11 czerwca 2020 roku; dniem ostatecznej spłaty jest 11 czerwca 2021 r.
- Umowa Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny) do kwoty 3.000.000,00 PLN, której ostatni dzień okresu wykorzystania przypada na 12 marca 2020 roku, zaś ostateczny termin spłaty to 10 czerwca 2020 roku.

Warunki określone w aneksach do ww. umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.


Załączniki
sport to the people