Przedłużenie umów z BZ WBK SA.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") otrzymał w dniu 17 kwietnia br. informację, iż Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podpisał aneksy do umów kredytowych, które zostały opisane w raporcie bieżącym nr 19 z dnia 29 maja 2013 roku, raporcie bieżącym nr 16 z dnia 27 maja 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 47 z dnia 29 maja 2017 roku.

Zgodnie z podpisanymi aneksami:
- Umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) została przedłużona do dnia 30.09.2018 r.
- Dzień spłaty Umowy o kredyt inwestycyjny został przedłużony do dnia 30.09.2018 roku.

Pozostałe warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.


Załączniki
sport to the people