Przedłużenie umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 maja 2019 roku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa (dawniej: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78), przedłużył podpisaną z Emitentem umowę o limit wierzytelności w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Dniem ostatecznej spłaty limitu jest 15 lipca 2019 roku. Pozostałe warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Umowa o limit wierzytelności została opisana w raporcie bieżącym nr 32 z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz raporcie bieżącym nr 15 z dnia 5 maja 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że nadal pozostaje umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), której dniem ostatecznej spłaty jest 31 maja 2022 roku. Szczegóły dotyczące terminów i spłaty zobowiązań Emitent zamieszcza w raportach okresowych.


Załączniki
sport to the people