Przejęcie przez INTERSPORT sklepów 4Faces.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, że 1 kwietnia br. INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów „4 Faces” zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida) -  zgodnie z umową zawartą z OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce opisaną w raporcie bieżącym nr 11 z dnia 5 marca br. i raporcie bieżącym nr 16 z dnia 21 marca br.

Ww. sklepy zostaną uruchomione pod szyldem INTERSPORT po ponownym otwarciu galerii handlowych.


Załączniki
sport to the people