Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu, treść otrzymanego w dniu 13 maja br. od Pana Marcina Bogdani zawiadomienia z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Załączniki
sport to the people