Przychody w II kwartale 2018 roku


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że w II kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) wzrost obrotów o 4,1%, z czego w kanale e-commerce wzrost
sprzedaży wyniósł 73,0% - w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Łączne przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2018 roku wyniosły 44 484 tys. zł, czyli o 5,2% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (było: 42 305 tys. zł). Największe wzrosty sprzedaży odnotowano w grupach towarowych: piłka nożna i rowery.

Narastająco od stycznia do czerwca 2018 roku Spółka odnotowała przychody netto w wysokości 92 952 tys. zł, czyli o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - z czego w kanale e-commerce obroty wzrosły o 46,8% rok do roku. Jednocześnie w ujęciu LFL - na bazie porównywalnych sklepów - sprzedaż wzrosła o 6,0% rok do roku.


Załączniki
sport to the people