Przychody za I kwartał 2019 roku


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że Spółka w I kwartale 2019 roku osiągnęła łączne przychody netto w wysokości 59.983 tys. zł, czyli o 23,8% większe niż w I kwartale 2018 roku (było: 48.469 tys. zł) – z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 113,2% i stanowiła 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży.

W I kwartale br. obroty netto w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów wyniosły 55.390 tys. zł i były wyższe o 18,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: fitness, narciarstwo sprzęt i odzież, running oraz buty sportowe.

Narastająco w roku obrotowym 2018/2019 trwającym 15 miesięcy - od 01.01.2018 do 31.03.2019 r. - Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 242.323 tys. zł, czyli o 4,3% większe w stosunku do analogicznego okresu (w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2018 roku było: 232.402 tys. zł).


Załączniki
sport to the people