Przychody ze sprzedaży za I kwartał roku obrotowego 2019/2020


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków łączne przychody netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego Spółki, trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r., wyniosły 49 265 tys. zł, czyli o 10,7% więcej niż w analogicznym okresie (było: 44 484 tys. zł), z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce - stanowiącego w tym okresie 6,0% udziału w ogólnej sprzedaży - wzrosła o 87,8%.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. sprzedaż w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów wyniosła 39 990 tys. zł i była o 1,0% niższa w stosunku do analogicznego okresu (było: 40 409 tys. zł). Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: turystyka tekstylia, odzież sportowa dziecięca, fitness damski, trening męski, bieganie zaś największe spadki sprzedaży w kategoriach: piłka nożna i rowery.


Załączniki
sport to the people