Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 24 lipca br. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Beaty Mikołajko, iż z dniem 24 lipca 2019 r z przyczyn osobistych rezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A..


Załączniki
sport to the people