Przedłużenie umowy z Raiffeisen Bank Polska.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2018 roku Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, przedłużył podpisaną ze Spółką umowę o limit wierzytelności, która została opisana w raporcie bieżącym nr 32 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dniem ostatecznej spłaty limitu umowy o limit wierzytelności w wysokości 6.000.000 (słownie: sześć milionów złotych) jest 20 września 2019 roku.

Pozostałe warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Zdaniem Zarządu, przedłużenie ww. umowy jest ważne z punktu widzenia finansowania Spółki.


Załączniki
sport to the people