Stopniowa poprawa trendu sprzedaży po pandemii COVID-19.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27 z dnia 11 maja br. w sprawie ujawniania wszelkich istotnych informacji o wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że:
  • w I połowie ubiegłego miesiąca br. tj. w okresie od 4 do 17 maja br. Spółka odnotowała rok do roku w sklepach porównywalnych 39% spadek obrotów oraz o 41% mniejszy traffic. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 145%.
  • w II połowie ubiegłego miesiąca tj. w okresie od 18 do 31 maja br. trend sprzedaży uległ stopniowej poprawie.Spółka odnotowała rok do roku w sklepach porównywalnych 34% spadek obrotów oraz o 36% mniejszy traffic – co oznacza wzrost parametrów sprzedaży o 5 pp. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 99%.

Analizując cztery pełne tygodnie maja br. tj od 19 do 22 tygodnia bieżącego roku, Spółka odnotowała w sklepach stacjonarnych spadek obrotów o 36% i mniejszy o 39% traffic w porównaniu do analogicznych tygodni ubiegłego roku. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 120%.


Łącznie w pierwszych czterech tygodniach maja br. dynamika obrotów w sklepach stacjonarnych i e-commerce była o 23% mniejsza rok do roku.


Załączniki
sport to the people