Strategia INTERSPORT Polska S.A. na lata 2020-2024.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) w nowym składzie osobowym - powołanym od dnia 1 stycznia 2020 r. - informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął „STRATEGIĘ
INTERSPORT Polska S.A. na lata 2020-2024”, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

INTERSPORT zastrzega, że przedstawione w załączonym dokumencie informacje, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych w latach 2020-2024 kierunków działań.


Załączniki
sport to the people