Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) niniejszym podaje terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.:

1. Raport roczny:
• za rok obrotowy 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. - zostanie opublikowany 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).

2. Raport półroczny:
• za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 trwające od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. - zostanie opublikowany 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek).

3. Raporty kwartalne:
• za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. - zostanie opublikowany 30 września 2020 r. (środa).
• za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwający od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - zostanie opublikowany 26 lutego 2021 r. (piątek).

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Spółka nie będzie publikować raportu okresowego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).


Załączniki
sport to the people