Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”), zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757), przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020:

1.Raporty kwartalne:
• za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - zostanie opublikowany 29 sierpnia 2019 r.
• za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - zostanie opublikowany 20 lutego 2020 r.

2. Raport półroczny:
• za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. - zostanie opublikowany 12 grudnia 2019 r.

3. Raport roczny:
• za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. - zostanie opublikowany 27 czerwca 2019 r.


Załączniki
sport to the people